W dniu 18 września gościem wicemarszałka Michała Mulawy był Dries Willems – Generalny Przedstawiciel Rządu Flandrii w Polsce. Głównym celem przyjazdu dyplomaty były rozmowy na temat współpracy polsko-flandryjskiej.

Flandria to jeden z trzech regionów federalnych Belgii położony w północnej części kraju i zamieszkiwany głównie przez ludność niderlandzkojęzyczną. Obecne stosunki miedzy Flandrią a Polską są w dużej mierze oparte o Umowę o współpracy zawartą między Rządem Flandrii a rządem Rzeczypospolitej Polskiej, uzupełnianej przez trzyletnie programy współpracy zawierające konkretne ustalenia dotyczące priorytetów działań.

Województwo Lubelskie ma wiele pozytywnych doświadczeń w zakresie współpracy z partnerami z Flandrii. Wydział Nauk Humanistycznych KUL (filologia niderlandzka) intensywnie współpracuje z Przedstawicielstwem Rządu Flandrii. W przeszłości partnerzy z Lubelszczyzny oraz Flandrii Zachodniej realizowali również projekt z zakresu aktywizowania turystyki wodnej „Boot2Lubelskie”. Obecnie rozwija się również współpraca z instytucjami kultury w Lublinie.

Potencjalne obszary kooperacji to również turystyka (mimo iż Lubelszczyzna staje się coraz bardziej popularna wśród turystów, w dalszym ciągu wymagana jest intensywna promocja naszego regionu zagranicą), gospodarka, logistyka, a także gospodarka wodna (Belgia, w tym Flandria, mają cenne doświadczenie w zarządzaniu zasobami wodnymi i infrastrukturą wodną).

W trakcie spotkania wicemarszałek przedstawił potencjał Lubelszczyzny, który wzrasta wraz z kolejnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, jak również podkreślił gotowość i otwartość Województwa do współpracy z Flandrią.