Wicemarszałek spotkał się z Ambasadorem Republiki Czeskiej

Wicemarszałek Michał Mulawa spotkał się z Ambasadorem Republiki Czeskiej w Warszawie Iwanem Jestřábem. Rozmowy dotyczyły współpracy międzyregionalnej, m.in. w kontekście pandemii COVID-19. Wicemarszałek podkreślił, że Województwo przy wsparciu tarczy antykryzysowej, pomocy rządowej oraz UE skutecznie stara się przeciwdziałać gospodarczym następstwom pandemii. Województwo liczy na bliską współpracę zarówno na forum Grupy Wyszehradzkiej jak i w kontekście inicjatywy Trójmorza. W ramach tego ostatniego projektu przedstawiciel Lubelskiego samorządu przedstawił koncepcję Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza.

Projekt budowy Sieci, zainicjowany przez Województwo Lubelskie, ma na celu zacieśnienie współpracy gospodarczej regionów Trójmorza, poprawę ich konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej a także skuteczną absorpcję środków z Funduszu Trójmorza oraz rozwój transportu i turystki w kontekście międzynarodowej trasy Via Carpathia. W tym kontekście Ambasador Republiki Czeskiej pogratulował stronie polskiej ogromnego postępu w rozwijaniu infrastruktury drogowej i transportowej. Wicemarszałek województwa podkreślił skok rozwojowy regionu dzięki takim inwestycjom jak Port Lotniczy Lublin, drogi ekspresowe, planowana do rozbudowy Via Carpathia a także suchy port przeładunkowy w Małaszewiczach, który wraz z towarzyszącą infrastrukturą kolejową i drogową ma szansę stać się największym hubem logistycznym w tej części Europy.

Rozmowy dotyczyły również projektów realizowanych przez Województwo Lubelskie z regionami czeskimi. Ostatnim przykładem takich relacji jest Projekt pt. Wsparcie atrakcyjności zawodów medycznychopieki społecznej w regionach (SHAKER) 2020-2023 realizowany m.in. z administracją Kraju Morawsko-Śląskiego. W ramach finansowania z Programu ERASMUS + przedstawiciele szkół zawodowych kształcących w zakresie zdrowia i opieki społecznej oraz administracji na szczeblu regionalnym wezmą udział w warsztatach w Polsce, Czechach, Holandii i Francji. Warsztaty będą dotyczyły przede wszystkim promocji i szkolenia w zawodach medycznych i opieki społecznej na poziomie szkół zawodowych.