Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski upamiętnił poległych żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza

W Mielnikach w Obwodzie Wołyńskim odbyły się obchody upamiętniające poległych w 1939 roku żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. W uroczystościach zorganizowanych przez Konsulat Generalny RP w Łucku, wziął udział Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski. W obchodach uczestniczyli również przedstawiciele Łuckiego Oddziału Państwowej Straży Granicznej Ukrainy, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej RP, Konsulatu Generalnego RP, Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Rady Obwodowej a także Rady Miasta Łuck.

Uroczystości w dniu 29 września rozpoczęła ekumeniczna modlitwa z udziałem przedstawicieli duchowieństwa rzymsko-katolickiego i prawosławnego.

Ważnym elementem wydarzenia był „Bieg Pokoju”, w ramach którego młodzież z Polski i Ukrainy zmierzyła się na symbolicznym dystansie 1939 metrów. Wyścig zakończył się w Parku Pokoju, znajdującym się przy Domu Kultury w Mielnikach, gdzie co roku zaproszeni goście sadzą pamiątkowe drzewa.

Mielniki znajdują się około 10 kilometrów na północ od Szacka w Obwodzie Wołyńskim. W dniach 28 – 30 września 1939 r. doszło w tym rejonie do starcia pomiędzy 52. Dywizją Strzelecką Armii Czerwonej a licząca około 4 tysięcy polskich żołnierzy grupą Korpusu Ochrony Pogranicza pod dowództwem gen. Bryg. Wilhelma Orlika-Rueckemanna. Na cmentarzu w Mielnikach znajduje się kwatera wojenna będąca miejscem spoczynku 25 żołnierzy Wojska Polskiego oraz jednego funkcjonariusza Polskiej Policji Państwowej.

galeriaGALERIA