W czasie III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji, który odbył się 2 października 2020 roku w studiu TV Polsat w Warszawie, Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zostało laureatem konkursu EDUinspiracje na najlepszy projekt edukacyjny w perspektywie 2014-2020 w kategorii Projekty bilateralne. Wyróżnienie otrzymał projekt „Eko-kreatywni”, a nagrodę w tej kategorii wręczała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek.

Projekt „Eko-kreatywni” był realizowany w 2016 r. w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i wzięły w nim udział 24 osoby, po 10 młodych osób i 2 liderów z ECKiW OHP w Roskoszy i Centrum Socjalnego dla Dzieci i Młodzieży na Litwie. Głównymi celami tego przedsięwzięcia było działanie na rzecz ochrony przyrody, rozwój kreatywności, pogłębienie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą, pobudzenie do aktywności na rzecz lokalnej społeczności, promowanie dziedzictwa, rozwijanie poczucia solidarności, tolerancji i zrozumienia dla różnorodności. Jednym z rezultatów projektu były warsztaty recyklingowe, podczas których stworzona została koncepcja i wykonano ekologiczno-recyklingowy plac zabaw na terenie parku w Roskoszy. Powstały m.in. huśtawki z opon, lina do wspinaczki, ścianka hałasu, ścianka wodna, tor przeszkód, siedzisko z opon, ścieżka sensoryczna, „pajęczyna” i hamak. Dzięki realizacji projektu młodzież pogłębiła swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska naturalnego, efektywnego recyklingu, rozwijała swoją kreatywność, umiejętności pracy w międzynarodowej społeczności, organizacji czasu oraz myślenia strategicznego.

Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia wszystkim pracownikom Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy oraz uczestnikom projektu!