Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Litwy, Polski i Ukrainy

Dzisiaj w Lublinie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Litwy, Polski i Ukrainy.

Tematem wydarzenia była sytuacja dot. bezpieczeństwa w regionie oraz reformy realizowane na Ukrainie. Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius wespół z szefem dyplomacji polskiej Jackiem Czaputowiczem i ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą podpisali deklarację, która zakłada utworzenie „Trójkąta Lubelskiego”.

Ministrowie spraw zagranicznych (od lewej): Litwy Linas Linkevičius, Polski Jacek Czaputowicz, Ukrainy Dmytro Kuleba w trakcie konferencji prasowej pod pomnikiem Unii Lubelskiej na Placu Litweskim w Lublinie.
Ministrowie spraw zagranicznych (od lewej): Litwy Linas Linkevičius, Polski Jacek Czaputowicz, Ukrainy Dmytro Kuleba w trakcie konferencji prasowej pod pomnikiem Unii Lubelskiej na Placu Litweskim w Lublinie.

Celem „Trójkąta Lubelskiego” jest rozszerzanie i umacnianie współpracy w sferze bezpieczeństwa w odpowiedzi na wspólne zagrożenia w regionie, pogłębianie trójstronnych więzi wojskowych i obronnych z pełnym wykorzystaniem potencjału #NATO i #UE, dalsze rozwijanie współpracy gospodarczo-społecznej, rozwój unijnej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego oraz wspieranie procesu reform na Ukrainie. W ramach realizacji deklaracji organizowane mają być regularne trójstronne spotkania ministrów oraz konsultacje przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych trzech krajów.

Panowie Ministrowie Linkevičius, Czaputowicz, Kuleba, a także wicemarszałek województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk i wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik oraz generałowie Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego złożyli wieńce pod pomnikiem Unii Lubelskiej na Placu Litewskim w Lublinie.

Pamiątkowy wieniec pod pomnikiem Unii Lubelskiej na Placu Litewskim złożyli (od lewej) Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski.
Pamiątkowy wieniec pod pomnikiem Unii Lubelskiej na Placu Litewskim złożyli (od lewej) Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski.