Zakończenie prac w ramach projektu ROSIE

Konferencja finałowa projektu ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP odbyła się 23 czerwca 2020 r. w formie spotkania online. Było to już ostatnie wydarzenie realizowane w ramach projektu gromadzące wszystkich partnerów, przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, środowiska akademickiego, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu i ministerstw z ośmiu krajów partnerstwa tj. Włoch, Węgier, Czech, Słowacji, Chorwacji, Słowenii, Niemiec i Polski.

W czasie spotkania podsumowano działania zrealizowane na przestrzeni trzyletniego partnerstwa, które stanowiło nie lada wyzwanie. Koncepcja odpowiedzialnych innowacji (RI) była i nadal jest bowiem tematem trudnym i wciąż mało znanym. Jej przełożenie na środowisko oraz potrzeby małej i średniej przedsiębiorczości wymagało czasu, pracy i zaangażowania ze strony firm i ekspertów. I mimo że, jak to ujął współautor publikacji RESPONSIBLE INNOVATION A Narrative Approach na temat odpowiedzialnej innowacji, Jonathan Hankins, wdrażanie odpowiedzialnej innowacji przypomina wykonywanie cyrkowych akrobacji –  na pewno było warto.

Przekonało się o tym między innymi 5 firm z terenu Województwa Lubelskiego (Jan Góźdź Eureka Grupa Inżynieria Spożywcza, Doradztwo i Projektowanie; Antosiewicz.Edu Katarzyna Antosiewicz;  Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska Biotop sp. z o.o.; Industi sp. z o.o.; POLSPRAY Dawid Malinowski), które uczestniczyły w fazie pilotażowej projektu. Przez ponad rok pracy z ekspertem ds. odpowiedzialnych innowacji firmy zapoznały się z koncepcją i modelem RI, oceniły swój potencjał w tym zakresie, zdefiniowały swoje cele i zakres wdrożenia RI oraz zrealizowały działania o charakterze odpowiedzialnych innowacji. W konsekwencji pilotażu powstały m.in. prezentacja innowacyjnej linii technologii produkcji zbożowych płatków śniadaniowych, 3 kodeksy etyczne, 2 narzędzia do gromadzenia innowacyjnych pomysłów, założenia programu mentoringowego dla klientów. Wrażenia przedsiębiorców z przebiegu fazy pilotażowej zostały zaprezentowane w filmie.

Ponadto w ramach projektu ROSIE powstała Mapa Drogowa w zakresie odpowiedzialnych innowacji diagnozująca poziom RI w województwie lubelskim na poziomie regionu i wśród przedsiębiorstw oraz określająca działania, które powinny zostać podjęte celem zwiększenia potencjału RI na Lubelszczyźnie. Ten strategiczny dokument powstał w wyniku prac Regionalnej Grupy Interesariuszy, w której skład wchodzili przedstawiciele uczelni, samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, administracji szczebla centralnego. Jego założenia zostały zaprezentowane w filmie.

Reasumując działania projektu w Województwie Lubelskim koncepcja odpowiedzialnych innowacji została upowszechniona w  49 firmach, 14 samorządach, 13 uczelniach, 12 agencjach sektorowych i 10 instytucji otoczenia biznesu. Szkolenie z tego zakresu w formie online jest nadal dostępne.

galeriaGALERIA