Wydarzenie Finałowe projektu ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP w Europie Środkowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w Finałowym Wydarzeniu projektu ROSIE, w którym Województwo Lubelskie pełni rolę partnera i koordynatora pakietu zadaniowego Faza pilotażowa.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. (wtorek) od godziny 9.30 do 13.00, zgodnie z załączoną Agendą. Organizatorem konferencji jest TGZ – Technologie und Gründerzentrum Bautzen GmbH (Niemcy) oraz Partner Wiodący projektu ROSIE – CISE (Włochy). W trosce o bezpieczeństwo uczestników, spotkanie odbędzie się w formie konferencji on-line. W części plenarnej – prowadzonej wyłącznie w języku angielskim – uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania prelekcji na temat roli Odpowiedzialnych Innowacji w sektorze biznesu oraz uzyskać informacje o wynikach badań w zakresie Odpowiedzialnych Badań i Innowacji zrealizowanych w 2019 r. w Niemczech na próbie ponad 300 MŚP.

Następnie uczestnicy z 7 krajów UE uczestniczących w projekcie ROSIE – Włoch, Chorwacji, Słowacji, Czech, Słowenii, Niemiec i Polski, przedstawią rezultaty projektu. Ta część dotyczyć będzie Mapy Drogowej w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji oraz rezultatów fazy pilotażowej, w której udział wzięło co najmniej 5 MŚP z regionu partnera (w sumie w fazie pilotażowej wzięło udział ok. 50 MŚP funkcjonujących na terenie krajów Europy Środkowej). W przypadku województwa lubelskiego były to: BIOTOP sp. z o.o., EUREKA Jan Góźdź, INDUSTI sp. z o.o., Antosiewcz.Edu Katarzyna Antosiewicz oraz POLSPRAY Dawid Malinowski. Ta cześć spotkania będzie prowadzona w językach narodowych.

Skrócona Agenda:

9.30-11.15 – Sesja Plenarna część I

11.20-12.20 – Sesje Narodowe

12.20-13.00 – Sesja Plenarna część II

13.00 – zakończenie konferencji

Spotkanie będzie interaktywne, mile widziane będą pytania z audytorium, zarówno w części plenarnej, jak i w częściach prowadzonych przez  poszczególnych partnerów.

Link do spotkania oraz szczegółowa agenda z programem w języku narodowym zostaną Państwu przesłane w dniu 22 czerwca br. na adres mailowy przekazany w formularzu rejestracyjnym.

Formularz rejestracyjny – TUTAJ

Agenda – TUTAJ