Ustalenie planu pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, dyskusja nad powołaniem zespołów roboczych to główne cele posiedzenia Prezydium WRDS, które odbyło się 18 lutego 2016 r. Prezydium przewodniczyła Wiesława Janczak reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Podczas posiedzenia członkowie Prezydium omówili sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania Rady pod rządami nowej ustawy, uzgodnili propozycje zespołów roboczych oraz przyjęli…

czytaj więcej

Pierwsze posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego odbyło się 29 stycznia w nowej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Artura Grottgera 4. Nowo powstałe ciało ma być platformą dialogu pomiędzy samorządowcami, pracownikami, pracodawcami i stroną rządową. Obrady rozpoczęły się od powitania oraz uroczystego wręczenia powołań członkom WRDS. Podczas spotkania ustalono kolejność przewodnictwa Radzie, które…

czytaj więcej