W dniu 9 listopada 2016 r. o godz. 12.00 odbyło się ósme posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.  Posiedzeniu przewodniczyła Wiesława Janczak – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Prezydium WRDS ustaliło termin ostatniego  w tym roku posiedzenia plenarnego na 19 grudnia 2016 r. Tematami posiedzenia będą m. in. „Budowa chlewni w Niedrzwicy Dużej”, „Planowane zmiany w ustawach gospodarczych – kodeks pracy”, „Dyskusja nad zmianą wieku emerytalnego”, „Płaca minimalna i jej skutki dla gospodarki”. Ponadto podczas posiedzenia zaprezentowane zostaną również wyniki pracy Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w tematach „Monitoring rozwoju transportu drogowego w województwie lubelskim”, „Monitoring sytuacji konfliktowych występujących w obszarze infrastruktury i transportu” oraz „Lotnisko i jego rola dla rozwoju województwa lubelskiego”.

Podczas spotkania ustalono, iż „Budową chlewni w Niedrzwicy Dużej” zajmie się Stały Zespół Roboczy ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Procedowano także nad zmianą regulaminu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.