25 października 2016 r. odbyło się ósme już posiedzenie plenarne WRDS, spotkaniu przewodniczyła Wiesława Janczak – Przewodnicząca WRDS. Tematem przewodnim posiedzenia był temat „Reforma administracji skarbowej i celnej oraz utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej”. W przedmiotowej sprawie WRDS spotykała się wcześniej dwukrotnie – w dniu 27 września 2016 r. na posiedzeniu plenarnym WRDS, a następnie 10 października 2016 r. temat ten był przedmiotem obrad Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS pod przewodnictwem Małgorzaty Sokół.

Po kilkugodzinnych obradach w duchu dialogu społecznego Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przyjęła wspólne stanowisko czterech stron reprezentowanych w Radzie. Podkreślenia wymaga pomoc jaką udzieliły zaangażowane w sprawę związki zawodowe – w tym: związek zawodowy Celnicy.PL, związki zawodowe Izby Skarbowej w Lublinie (Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Izbie Skarbowej w Lublinie, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych), oraz związki zawodowe Urzędu Kontroli Skarbowej (Związek Zawodowy Pracowników Skarbowych Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie. W spotkaniu czynny udział wzięli także dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie dr hab. Leszek Bielecki, zastępca dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej – Jarosław Garczyński, oraz zastępca dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie – Bożena Majewska.

W trakcie posiedzenia omówiono także spawy bieżące, w tym odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezesa Rady Ministrów na dotychczas przyjęte przez lubelską Radę stanowiska, sprawę budowy chlewni w Niedrzwicy oraz sprawy organizacyjne.

Protokół z ósmego posiedzenia WRDS – 25 października 2016 r.

1. Imienna lista osób obecnych w dniu 27 września 2016 r.

2. Materiał SZR ds. Rynku pracy w sprawie KAS

3. Prezentacja Pana Leszka Bieleckiego

4. Stanowisko nr 7_2016 WRDS z dnia 25 października 2016 r. KAS

6. Regulamin WRDS

7. Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Stanowiska

8. Związek Zawodowy Kierowców

9. Pismo- Urząd Skarbowy w Krasnymstawie

 

11. Odpowiedź Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Stanowisko w sprawie konsultacji społecznych