Piąte posiedzenie Prezydium WRDS odbyło się 29 lipca 2016 r. Członkowie Prezydium WRDS zadecydowali, iż na najbliższym posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się 29 sierpnia 2016 r. Rada zajmie się szkolnictwem zawodowym w kontekście modelu kształcenia w Polsce oraz obroną Górek Czechowskich.

Ponadto został omówiony przebieg posiedzenia doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego, na które zostali zaproszeni członkowie WRDS Województwa Lubelskiego. Celem posiedzenia było przedstawienie aktualnej sytuacji w sektorze lubelskiego i podkarpackiego przemysłu obronnego oraz aktualnych problemów w kwestii realizacji zamówień związanych z przemysłem lotniczym. Lubelska delegacja podczas aktywnych wystąpień akcentowała konieczność większego zaangażowania RDS we wsparcie regionalnych rad dialogu.

Kolejny temat, poruszony na wniosek Marszałka Województwa Lubelskiego, dotyczył reformy administracji skarbowej i celnej i utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. Ponieważ sprawa budzi niepokój lubelskiej społeczności, członkowie Prezydium zdecydowali o rozpatrzeniu tematu na wrześniowym posiedzeniu plenarnym.

Podczas posiedzenia poruszono również temat planów rządu dotyczący  przeniesienia biur WRDS z Urzędów Marszałkowskich do Urzędów Wojewódzkich. Członkowie Prezydium sprzeciwiają się tym planom, obawiając się destabilizacji pracy Rady. Podkreślają również, że ubiegłoroczne zmiany (przeniesienie biur WRDS-ów z UW do UM) było poparte szeroką debatą czterech stron dialogu i były rezultatem konsensusu. Obecne zmiany odbyły się bez konsultacji.