Posiedzenie SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS

7 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Andrzej Ryl – Przewodniczący Zespołu.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie aktualnej sytuacji dotyczącej planowanych inwestycji budowy budynków chlewni w Niedrzwicy Dużej i Borkowiźnie. Wsparcie merytoryczne członkom udzielili Beata Sielewicz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Lidia Koper – naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Starostwie Powiatowym w Lublinie, Grzegorz Uliński – kierownik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Aneta Antonik i Kazimierz Domański – przedstawiciele Urzędu Miejskiego z Ostrowa Lubelskiego.

Budowa chlewni w Niedrzwicy Dużej” jest problemem budzącym głęboki niepokój i sprzeciw kilkuset mieszkańców, ze względu na usytuowanie chlewni w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Problem z jakim borykają się mieszkańcy Niedrzwicy Dużej i Borkowizny, jak również następstwa podjęcia decyzji w sprawie budowy chlewni, przedstawił Mariusz Zgórka – prezes zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża „Nasza Niedrzwica”. Członkowie zespołu uznali, że niezbędne jest zainicjowanie zmian legislacyjnych w sprawie „uciążliwego sąsiedztwa”, ponieważ problem jest uniwersalny i dotyczy nie tylko chlewni, ale także takich inwestycji jak budowa spopielarni zwłok.