W dniu 26 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom Przewodniczył Marek Kołodziejczyk – Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego.

„Monitoring rozwoju transportu drogowego w województwie lubelskim”, „Monitoring sytuacji konfliktowych występujących w obszarze infrastruktury i transportu” oraz „Lotnisko i jego rola dla rozwoju Województwa Lubelskiego” to tematy, które były poruszane na posiedzeniu zespołu. 
Merytoryczne wsparcie członkom udzielili: Wiesław Ogłoblin – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Henryk Smolarz – członek Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Lublin SA.

Członkowie zespołu uznali, iż niezbędne jest monitorowanie na bieżąco sytuacji w powyższych obszarach.

Wnioski zespołu zostaną zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.