Członkowie Prezydium WRDS w dniu 29 sierpnia 2016 r. zdecydowali o skierowaniu pod obrady najbliższego posiedzenia plenarnego następujących tematów:

  1. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych
  2. Reforma administracji skarbowej i celnej i utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej
  3. Praktyczne aspekty pracy WRDS i zespołów roboczych WRDS.

Kształceniem zawodowym pielęgniarek i położnych zajmie się wcześniej Stały Zespół Roboczy ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS.

Najbliższe posiedzenie plenarne planowane jest na 27 września 2016 r.