Tematem ostatniego posiedzenia SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS było: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych”, w nawiązaniu do propozycji Ministra Zdrowia dotyczących zmian systemowych kształcenia pielęgniarek i położnych.  Spotkanie odbyło się w dniu 14 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pod przewodnictwem Pana Marka Chmielewskiego – Przewodniczącego Zespołu. 

Oprócz członków zespołu w temacie wypowiadali się zaproszeni eksperci:

♦ Krystyna Amborska – sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
♦ Prof. dr hab., dr h.c. mult. Piotr Książek – profesor zwyczajny Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego W Lublinie
♦ Ewa Płocica-Poślednik – zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Na posiedzeniu zaprezentowane zostały fakty dotyczące środowiska pielęgniarek i położnych tj.: starzenie się populacji wykonującej zawód pielęgniarki i położnej, spadek liczby rejestrujących się absolwentów szkół kształcących pielęgniarki i położne do wykonywania prawa zawodu, utrzymująca się od kilku lat wysoka liczba osób zwracających się o dokumenty pozwalające wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej poza granicami kraju, duże zróżnicowanie wynagrodzeń.

Zastanawiano się nad modelem kształcenia, który zapewni w przyszłości odpowiednią liczbę pielęgniarek i położnych w Polsce. Dyskutowano nad systemami motywacji dla  tej grupy zawodowej, której przedstawiciele coraz częściej decydują się na pracę poza granicami kraju. Rozmowy dotyczyły również zawodów dodatkowych, tj. opiekun medyczny, opiekun osoby niepełnosprawnej, czy technik pielęgniarstwa.

Wyniki pracy zespołu zostaną zaprezentowane na najbliższym posiedzeniu plenarnym WRDS 27 września 2016 roku.