„Dyskusja nad ustawą o zmianie wieku emerytalnego”, „Płaca minimalna i jej skutki dla gospodarki”, „Planowane zmiany w ustawach gospodarczych – kodeks pracy”, to tematy, które zostały omówione na posiedzeniu Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 15 listopada 2016 r. i 8 grudnia 2016 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Posiedzenie poprowadziła Małgorzata Sokół – Przewodnicząca Zespołu.

Wsparcia merytorycznego zespołowi udzielili zaproszeni na posiedzenie goście tj. Ilona Skibińska-Fabrowska – dyrektor Narodowego Banku Polskiego (Oddział Okręgowy w Lublinie), Krzysztof Markowski – dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, Piotr Waszak – dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Oddział w Lublinie).

Poza wyżej wymienionymi tematami członkowie zespołu omówili także aktualną sytuacje na rynku pracy w województwie lubelskim.

W dniu 8 grudnia 2016 r. wznowiono obrady zespołu i przyjęto:

→ Stanowisko Nr 1/2016 Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie łagodzenia konsekwencji ustalenia nowych wysokości minimalnych wynagrodzeń.

→ Stanowisko Nr 2/2016 Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie obniżenia wieku emerytalnego.