W dniu 7 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS. Członkowie Prezydium WRDS zdecydowali, iż w najbliższych miesiącach Rada zajmie się następującymi tematami: ♦ Szkolnictwo zawodowe w kontekście modelu kształcenia w Polsce – najbliższe posiedzenie WRDS 30 czerwca 2016 r. ♦ Brak jasno określonej polityki rządu w obszarze kierunków rozwoju i wsparcia odnawialnych źródeł energii –…

czytaj więcej

30 maja 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Spotkanie prowadziła Wiesława Janczak – przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Prace WRDS rozpoczęły się od rozmów dotyczących Lubelskiego Węgla oraz kontraktu na dostawy śmigłowców wielozadaniowych dla Polskiej Armii. Stanowiska wypracowane…

czytaj więcej

Posiedzenie Stałych Zespołów Roboczych WRDSW dniu 13 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyły się posiedzenia Stałych Zespołów Roboczych WRDS Województwa Lubelskiego. Posiedzenia poprowadziła Przewodnicząca WRDS Pani Wiesława Janczak. Przedmiotem posiedzeń był wybór kandydatów na Przewodniczących Stałych Zespołów Roboczych WRDS, przedstawienie Tematów prac WRDS przyporządkowanych do poszczególnych Zespołów na rok…

czytaj więcej

Członkowie Prezydium omówili przy udziale Henryka Smolarza – doradcy Marszałka Województwa Lubelskiego, efekty inicjatywy WRDS w zakresie tematu: „Obrót ziemią rolną w Polsce w kontekście planowanych zmian legislacyjnych”. Następnie Prezydium zaplanowało prace WRDS w zespołach na najbliższy rok oraz określiło zadania dla poszczególnych zespołów. Postanowiono, iż tematami najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS, które odbędzie się 30 maja…

czytaj więcej

„Zagrożenia dla spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w związku z rządowym planem restrukturyzacji górnictwa” to główny temat obrad trzeciego posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 22 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Obrady kwietniowego posiedzenia zostały zainicjowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, a zwołanie decyzją Prezydium…

czytaj więcej

Zespół został powołany przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego na posiedzeniu plenarnym WRDS 22 kwietnia 2016, w celu wypracowania paktu dla Lubelskiego Węgla. W dniu 28 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Lubelskiego Węgla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, w składzie: Dariusz Jodłowski Prezes Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”, członek WRDS, Przewodniczący…

czytaj więcej

Podczas spotkania skupiono się głównie na regulaminie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz na uwagach zgłoszonych do niego przez strony obecne na posiedzeniu. Ponadto dyskutowano plan pracy Rady i sytuację kopalni „Bogdanka”. Posiedzenie Prezydium WRDS odbyło się 11 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Prezydium ustaliło, że dalsze rozmowy dotyczące regulaminu będą kontynuowane na najbliższym…

czytaj więcej

„Funkcjonowanie i rozwój Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana Dukli” oraz „Obrót ziemią rolną w Polsce w kontekście planowanych zmian legislacyjnych” – to tematy, które zdeterminowały drugie posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 8 marca 2016 r. W trakcie obrad Rada zdecydowała o skierowaniu tematu „Funkcjonowanie i rozwój COZL im.…

czytaj więcej

Ustalenie planu pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, dyskusja nad powołaniem zespołów roboczych to główne cele posiedzenia Prezydium WRDS, które odbyło się 18 lutego 2016 r. Prezydium przewodniczyła Wiesława Janczak reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Podczas posiedzenia członkowie Prezydium omówili sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania Rady pod rządami nowej ustawy, uzgodnili propozycje zespołów roboczych oraz przyjęli…

czytaj więcej

Pierwsze posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego odbyło się 29 stycznia w nowej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Artura Grottgera 4. Nowo powstałe ciało ma być platformą dialogu pomiędzy samorządowcami, pracownikami, pracodawcami i stroną rządową. Obrady rozpoczęły się od powitania oraz uroczystego wręczenia powołań członkom WRDS. Podczas spotkania ustalono kolejność przewodnictwa Radzie, które…

czytaj więcej