W dniu 11 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się dziewiąte posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczyła Wiesława Janczak – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Przedmiotem spotkania był poruszony przez Marka Chmielewskiego reprezentującego NSZZ „Solidarność” problem finansowania stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego w 2017 roku i w latach następnych.…

Czytaj więcej

W dniu 19 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, odbyło się dziewiąte posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Spotkaniu przewodniczyła Wiesława Janczak – Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego. Przedmiotem posiedzenia były m.in. „Budowa chlewni w Niedrzwicy Dużej„, „Dyskusja nad ustawą o zmianie wieku emerytalnego„, „Płaca minimalna i jej skutki dla gospodarki„,…

Czytaj więcej

„Emigracja zarobkowa na Lubelszczyźnie” to temat, który był przedmiotem obrad Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS  oraz Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS Województwa Lubelskiego. Posiedzenie odbyło się 8 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Posiedzenie poprowadziła Małgorzata Sokół – Przewodnicząca SZR…

Czytaj więcej

7 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Andrzej Ryl – Przewodniczący Zespołu. Przedmiotem posiedzenia było omówienie aktualnej sytuacji dotyczącej planowanych inwestycji budowy budynków chlewni w Niedrzwicy Dużej i Borkowiźnie. Wsparcie…

Czytaj więcej

„Dyskusja nad ustawą o zmianie wieku emerytalnego”, „Płaca minimalna i jej skutki dla gospodarki”, „Planowane zmiany w ustawach gospodarczych – kodeks pracy”, to tematy, które zostały omówione na posiedzeniu Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 15 listopada 2016 r. i 8 grudnia…

Czytaj więcej

W dniu 9 listopada 2016 r. o godz. 12.00 odbyło się ósme posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.  Posiedzeniu przewodniczyła Wiesława Janczak – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Prezydium WRDS ustaliło termin ostatniego  w tym roku posiedzenia plenarnego na 19 grudnia 2016 r. Tematami posiedzenia będą m. in. „Budowa chlewni w Niedrzwicy Dużej”,…

Czytaj więcej

W dniu 26 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom Przewodniczył Marek Kołodziejczyk – Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego. „Monitoring rozwoju transportu drogowego w województwie lubelskim”, „Monitoring sytuacji konfliktowych występujących w obszarze infrastruktury i transportu” oraz „Lotnisko i…

Czytaj więcej

25 października 2016 r. odbyło się ósme już posiedzenie plenarne WRDS, spotkaniu przewodniczyła Wiesława Janczak – Przewodnicząca WRDS. Tematem przewodnim posiedzenia był temat „Reforma administracji skarbowej i celnej oraz utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej”. W przedmiotowej sprawie WRDS spotykała się wcześniej dwukrotnie – w dniu 27 września 2016 r. na posiedzeniu plenarnym WRDS, a następnie 10 października 2016 r.…

Czytaj więcej

W dniu 10 października 2016 r. odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła Małgorzata Sokół – Przewodnicząca Zespołu. Przedmiotem obrad była „Reforma administracji skarbowej i celnej i utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej”. Merytoryczne wsparcie zespołowi udzielili zaproszeni goście tj. dr hab. Leszek Bielecki…

Czytaj więcej

W dniu 27 września 2016 r. odbyło się siódme posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Posiedzeniu przewodniczyła Wiesława Janczak – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Na posiedzeniu omówione zostały wyniki pracy Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS. W dyskusji z głosem doradczym wziął udział prof. dr hab., dr h.c.…

Czytaj więcej

Tematem ostatniego posiedzenia SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS było: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych”, w nawiązaniu do propozycji Ministra Zdrowia dotyczących zmian systemowych kształcenia pielęgniarek i położnych.  Spotkanie odbyło się w dniu 14 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pod przewodnictwem Pana Marka Chmielewskiego – Przewodniczącego Zespołu.  Oprócz członków…

Czytaj więcej

Członkowie Prezydium WRDS w dniu 29 sierpnia 2016 r. zdecydowali o skierowaniu pod obrady najbliższego posiedzenia plenarnego następujących tematów: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych Reforma administracji skarbowej i celnej i utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej Praktyczne aspekty pracy WRDS i zespołów roboczych WRDS. Kształceniem zawodowym pielęgniarek i położnych zajmie się wcześniej Stały Zespół Roboczy ds. Polityki…

Czytaj więcej