W dniu 23 czerwca 2020 r. godzinie 11:00 odbyło się zdalne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Obrady otworzył i poprowadził Andrzej Ryl – Przewodniczący Zespołu. Przedmiotem posiedzenia było Omówienie sytuacji panującej w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym „PZL-Świdnik” S.A.

Wśród gości pojawili się przedstawiciele spółki:

  • Bartosz Śliwa – Członek Zarządu „PZL-Świdnik” S.A.
  • Lucyna Pasternak – Dyrektor Działu Zasobów Ludzkich „PZL-Świdnik” S.A.
  • Mariusz Wawron – Dyrektor Działu Prawnego „PZL-Świdnik” S.A.
  • Kacper Woźniak – Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych „PZL-Świdnik” S.A.

Reprezentanci związków zawodowych powiązanych ze spółką:

  • Tomasz Kasperski – Wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Świdnik” S.A.
  • Jacek Małecki – NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Świdnik” S.A.
  • Jan Siedlecki – Związek Zawodowy Metalowcy WSK „PZL-Świdnik” S.A.
  • Piotr Sadowski  – Związek Zawodowy Inżynierów i Techników.

A także członkowie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego:

  • Marian Król – Przewodniczący WRDS WL, NSZZ „Solidarność”;
  • Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca WRDS WL, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

W wyniku dyskusji powstał Materiał SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie „PZL-Świdnik” S.A., który zostanie przedłożony Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego na najbliższym posiedzeniu plenarnym w dniu 16 lipca br.

do-pobraniaDO POBRANIA

Materiał SZR ds. Gospodarki Innowacji I Rozwoju Przedsiębiorczości Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie „PZL-Świdnik” S.A. z dnia 23 czerwca 2020 r.