Plenarne obrady Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie 28 lutego br. odbyło się posiedzenie plenarne WRDS. Posiedzenie poprowadził Marian Król – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, reprezentujący NSZZ „Solidarność”.

Przedmiotem obrad była dyskusja na temat zabezpieczenia kadr medycznych jednostek ochrony zdrowia województwa lubelskiego, problemy płacy i realizacji porozumień płacowych oraz problem zastępowalności kadr. Decyzją Rady temat został ponownie skierowany do prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS celem dalszego procedowania.

Podczas spotkania zostały przyjęte uchwały WRDS WL w sprawie zmian w składach Zespołów Roboczych.