W dniu 21 kwietnia 2020 r. odbyło się pierwsze zdalne posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Koordynowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Konferencję poprowadził Przewodniczący Zespołu – Pan Marian Król.

Zebrani ocenili aktualny stan zaopatrzenia jednostek służby zdrowia, wskazali braki oraz istniejące bariery ich funkcjonowania. Dyskusję wspierał Pan Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL.

Doraźny Zespół Roboczy zredagował Stanowisko Nr 1/2020 w sprawie problemów zabezpieczenia szpitali województwa lubelskiego w czasie epidemii koronawirusa, które zostanie przedłożone Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego na najbliższym posiedzeniu plenarnym w dniu 23 kwietnia br.

 

Stanowisko Nr 1/2020 Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Koordynowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa WRDS WL z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie problemów zabezpieczenia szpitali województwa lubelskiego w czasie epidemii koronawirusa.