Posiedzenie plenarne WRDS WL

W dniu 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 13:30 odbyło się zdalne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Tematem obrad była „Analiza działań rządu, lokalnych urzędów oraz jednostek samorządowych w przeciwdziałaniu i łagodzeniu negatywnych skutków COVID-19, zespół czynności wsparcia pracodawców i osób prowadzących działalność gospodarczą.”

Rada omówiła aktualną sytuację na rynku pracy w województwie lubelskim oraz przeanalizowała informacje na temat realizacji zadań z zakresu Tarczy Antykryzysowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Powiatowych Urzędach Pracy, Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

W wideokonferencji wzięli udział zaproszeni goście:

  • Andrzej Pruszkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy;
  • Katarzyna Kępa – Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie;
  • Magdalena Filipek-Sobczak – p.o. Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UMWL;
  • dr hab. Stanisław Michałowski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  • Marcin Kusiak – Członek Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej.