W dniu 15 kwietnia 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS. Obradom przewodniczył Marek Chmielewski. Członkowie zespołu wraz
z zaproszonymi gośćmi omówili: „Problemy zabezpieczenia szpitali województwa lubelskiego w czasie epidemii koronawirusa”. 

Pośród gości znaleźli się: Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Piotr Rybak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, Piotr Krawiec – Przewodniczący Konwentu Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego, Zdzisław Kulesza – Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie, Marian Zepchła – Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”, Ewa Dudziak -Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej – oraz Bernarda Machniak – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Lubelskiego.

Omówienie Materiału rozpisanego przez Zespół nastąpi na posiedzeniu Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Koordynowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa WRDS WL w dniu 21 kwietnia 2020 r. godz. 13:00. Następnie wszystkie wnioski zostaną podsumowane na posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 23 kwietnia br.

 

Materiał Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie problemów zabezpieczenia szpitali województwa lubelskiego w czasie epidemii koronawirusa.