Posiedzenie Prezydium WRDS WL

W dniu 6 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Posiedzenie poprowadził Pan Marian Król – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, reprezentujący NSZZ „Solidarność”.

Głównym przedmiotem spotkania Prezydium było omówienie spraw organizacyjnych oraz tematyki najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS WL, którego termin został wyznaczony na dzień 27 marca 2020 r. Ustalono, iż przedmiotem obrad posiedzenia plenarnego będzie kontynuacja dyskusji w temacie służby zdrowia w województwie lubelskim oraz problemów kadr. Temat został skierowany do prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS.

Ponadto członkowie Prezydium przeanalizowali nowe tematy zgłoszone do prac WRDS na rok 2020 i uzgodnili kolejność ich realizacji. Przeanalizowana została również korespondencja, która wpłynęła do biura WRDS WL oraz przedyskutowane kwestie organizacyjne w zakresie ponownego wydania i dystrybucji publikacji „O dialogu społecznym”.