Posiedzenie plenarne WRDS WL – 23 kwietnia 2020

W dniu 23 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00 odbyło się zdalne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Tematem obrad były problemy zabezpieczenia szpitali województwa lubelskiego w czasie epidemii koronawirusa.

Rada omówiła efekty prac SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS  WL oraz DZR ds. Koordynowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa WRDS WL. Podjęto Uchwałę Nr 11/2020 WRDS WL w sprawie przekazywania informacji o działaniach mających na celu zapobieganie i łagodzenie skutków pandemii koronawirusa. Strona Pracodawców i Pracowników WRDS WL przyjęła stanowisko Nr 4/2020 w sprawie problemów zabezpieczenia szpitali województwa lubelskiego w czasie epidemii koronawirusa.

W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście:

  • dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński – Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
  • Piotr Rybak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach,
  • Zdzisław Kulesza – Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie,
  • Marian Zepchła – Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność”,     
  • Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,
  • Piotr Dreher – Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego SPZOZ w Lublinie,
  • Piotr Matej – Dyrektor Departamentu Zdrowia UMWL,
  • Mariusz Paszko – Przewodniczący Konwentu Szpitali Zamojszczyzny,
  • Marcin Kusiak – DZR ds. Koordynowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa WRDS WL.

 

do-pobraniaDO POBRANIA

Stanowisko Nr 4/2020 strony Pracodawców i Pracowników WRDS WL w sprawie problemów zabezpieczenia szpitali województwa Lubelskiego w czasie epidemii koronawirusa.

Uchwała Nr 11_2020 WRDS WL z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji o działaniach mających na celu zapobieganie i łagodzenie skutków pandemii koronawirusa.