W dniu 7 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00 Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego uczestniczyli w kolejnym posiedzeniu plenarnym. Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji. Rada podjęła uchwałę Nr 10/2020 WRDS WL, na mocy której powołano nowy Zespół Doraźny do spraw Koordynowania Skutków społeczno-ekonomicznych pandemii koronawirusa WRDS WL.

Uchwała Nr 10_2020 WRDS WL – w sprawie powołania Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Koordynowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa