Piąte posiedzenie Prezydium WRDS odbyło się 29 lipca 2016 r. Członkowie Prezydium WRDS zadecydowali, iż na najbliższym posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się 29 sierpnia 2016 r. Rada zajmie się szkolnictwem zawodowym w kontekście modelu kształcenia w Polsce oraz obroną Górek Czechowskich. Ponadto został omówiony przebieg posiedzenia doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych działającego w ramach Rady Dialogu…

Czytaj więcej

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jednogłośnie sprzeciwiło się planom Rządu, których założeniem jest przeniesienie biur WRDS z Urzędów Marszałkowskich do Urzędów Wojewódzkich. Ponadto Członkowie Prezydium zdecydowali, iż na najbliższym posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się 29 sierpnia, Rada zajmie się tematami szkolnictwa zawodowego w kontekście modelu kształcenia w Polsce oraz obroną Górek Czechowskich. Członkowie Prezydium sprzeciwiają…

Czytaj więcej

W dniu 13 lipca 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczyła Wiesława Janczak – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Przedmiotem posiedzenia WRDS był temat „Szkolnictwo zawodowe w kontekście modelu kształcenia w Polsce”. Rada podjęła decyzję o ponownym skierowaniu tematu do prac…

Czytaj więcej

„Szkolnictwo zawodowe w kontekście modelu kształcenia w Polsce” było przedmiotem obrad posiedzenia Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS Województwa Lubelskiego. Spotkanie odbyło się w dniu 5 lipca 2016 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pod przewodnictwem Stanisława Michałowskiego – Przewodniczącego Zespołu.  Merytoryczne wsparcie obradom zespołu udzielili zaproszeni goście tj. Teresa Misiuk –…

Czytaj więcej

Drugie posiedzenie SZR ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich odbyło się 27 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Spotkaniu przewodniczyła Pani Elżbieta Wójcik – Przewodnicząca Zespołu. Członkowie Zespołu debatowali nad kwestią obrotu ziemią rolną w Polsce w kontekście przyjętych zmian legislacyjnych oraz konsekwencjami wynikającymi z tych zmian.   Dyskusja dotyczyła również nowelizacji ustawy o lasach…

Czytaj więcej

W dniu 17 czerwca 2016 r. członkowie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS pod przewodnictwem Pana Stanisława Michałowskiego – Przewodniczącego zespołu,  zdecydowali iż merytoryczne rozstrzygnięcie tematu pt. „Szkolnictwo zawodowe w kontekście modelu kształcenia w Polsce” zostanie przeniesione na 5 lipca 2016 r.  Powodem zawieszenia obrad są  zaplanowane w dniach 24-27 czerwca 2016…

Czytaj więcej

W dniu 7 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS. Członkowie Prezydium WRDS zdecydowali, iż w najbliższych miesiącach Rada zajmie się następującymi tematami: ♦ Szkolnictwo zawodowe w kontekście modelu kształcenia w Polsce – najbliższe posiedzenie WRDS 30 czerwca 2016 r. ♦ Brak jasno określonej polityki rządu w obszarze kierunków rozwoju i wsparcia odnawialnych źródeł energii –…

Czytaj więcej

30 maja 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Spotkanie prowadziła Wiesława Janczak – przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Prace WRDS rozpoczęły się od rozmów dotyczących Lubelskiego Węgla oraz kontraktu na dostawy śmigłowców wielozadaniowych dla Polskiej Armii. Stanowiska wypracowane…

Czytaj więcej

Posiedzenie Stałych Zespołów Roboczych WRDSW dniu 13 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyły się posiedzenia Stałych Zespołów Roboczych WRDS Województwa Lubelskiego. Posiedzenia poprowadziła Przewodnicząca WRDS Pani Wiesława Janczak. Przedmiotem posiedzeń był wybór kandydatów na Przewodniczących Stałych Zespołów Roboczych WRDS, przedstawienie Tematów prac WRDS przyporządkowanych do poszczególnych Zespołów na rok…

Czytaj więcej

Członkowie Prezydium omówili przy udziale Henryka Smolarza – doradcy Marszałka Województwa Lubelskiego, efekty inicjatywy WRDS w zakresie tematu: „Obrót ziemią rolną w Polsce w kontekście planowanych zmian legislacyjnych”. Następnie Prezydium zaplanowało prace WRDS w zespołach na najbliższy rok oraz określiło zadania dla poszczególnych zespołów. Postanowiono, iż tematami najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS, które odbędzie się 30 maja…

Czytaj więcej

„Zagrożenia dla spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w związku z rządowym planem restrukturyzacji górnictwa” to główny temat obrad trzeciego posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 22 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Obrady kwietniowego posiedzenia zostały zainicjowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, a zwołanie decyzją Prezydium…

Czytaj więcej

Zespół został powołany przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego na posiedzeniu plenarnym WRDS 22 kwietnia 2016, w celu wypracowania paktu dla Lubelskiego Węgla. W dniu 28 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Lubelskiego Węgla Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, w składzie: Dariusz Jodłowski Prezes Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”, członek WRDS, Przewodniczący…

Czytaj więcej