Pierwsze posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego odbyło się 29 stycznia w nowej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Artura Grottgera 4. Nowo powstałe ciało ma być platformą dialogu pomiędzy samorządowcami, pracownikami, pracodawcami i stroną rządową. Obrady rozpoczęły się od powitania oraz uroczystego wręczenia powołań członkom WRDS. Podczas spotkania ustalono kolejność przewodnictwa Radzie, które…

Czytaj więcej