W dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. A. Grottgera 2 w Lublinie odbyło się pierwsze od rozpoczęcia się pandemii stacjonarne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego wraz z zaproszonymi gośćmi reprezentującymi Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. i przedstawicielami związków zawodowych powiązanych ze spółką dyskutowali nad problemami spowodowanymi przez epidemię w przedsiębiorstwie. Wśród gości pojawili się:

  • Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego;
  • Pan Bartosz Śliwa – Członek Zarządu „PZL-Świdnik” S.A.;
  • Pani Lucyna Pasternak – Dyrektor Działu Zasobów Ludzkich „PZL-Świdnik” S.A.;
  • Pan Andrzej Kuchta – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Świdnik” S.A.
  • Pan Jan Siedlecki – Związek Zawodowy Metalowcy WSK „PZL-Świdnik” S.A.
  • Pan Piotr Sadowski – Związek Zawodowy Inżynierów i Techników;
  • Pan Mieczysław Majewski – Pracodawców Ziemi Lubelskiej.

W wyniku dyskusji Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego wypracowała Stanowisko Nr 6/2020 WRDS WL z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie „PZL-Świdnik” S.A.

Zadecydowano również o wysłaniu delegacji do Prezesa Rady Ministrów wraz z pismem zawierającym postulaty mające na celu poprawę sytuacji w spółce.

Ponadto, w związku ze zmianami w składzie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego złożono podziękowania za wieloletnią pracę w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego Panu Mieczysławowi Majewskiemu, byłemu Prezesowi Zarządu WSK „PZL-Świdnik”.

W miejsce Pana M. Majewskiego, Zarządzeniem Nr 68/2020 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego do składu WRDS WL powołano Pana Ryszarda Najdę, reprezentującego stronę Pracodawców Ziemi Lubelskiej.

do-pobraniaDO POBRANIA

Stanowisko Nr 6/2020 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie „PZL-Świdnik” S.A.

Zarządzenie Nr 68/2020 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany składu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego