W dniu 24 czerwca 2020 r. godzinie 12:30 odbyło się zdalne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Obrady otworzył i poprowadził Marek Chmielewski  – Przewodniczący Zespołu. Tematem posiedzenia było „Omówienie sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostek ochrony zdrowia województwa lubelskiego w obecnym czasie pandemii.” W obradach zespołu udział wzięli zaproszeni goście:

  • Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • Małgorzata Bartoszek – Pełnomocnik ds. kontaktów zewnętrznych w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • Piotr Rybak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach;
  • Piotr Kienig – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego;
  • Piotr Krawiec – Przewodniczący Konwentu Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego;
  • Marian Paszko – Przewodniczący Konwentu Szpitali Zamojszczyzny;
  • Bernarda Machniak – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Lubelskiego.

Z posiedzenia powstał Materiał SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostek ochrony zdrowia województwa lubelskiego w aktualnej sytuacji epidemicznej.

do-pobraniaDO POBRANIA

Materiał SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostek ochrony zdrowia województwa lubelskiego w aktualnej sytuacji epidemicznej