W Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym została zakończona ocena formalna wniosków o przyznanie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji” w ramach konkursu dla gmin wiejskich (III edycja).  Konkurs organizowany jest przez Województwo Lubelskie oraz Ministerstwo Rozwoju, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.rpo.lubelskie.pl w zakładce „Sięgnij po fundusze na rewitalizację”.

Czytaj więcej

Ponad 128 mln zł dotacji otrzymają samorządy województwa lubelskiego na budowę i modernizację dróg lokalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Umożliwi to zmodernizowanie blisko 347 km dróg powiatowych i gminnych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego najwięcej umów podpisał z jednostkami samorządów w powiatach: chełmskim (18), bialskim (14), kraśnickim (11) i włodawskim (10). W większości dotyczy…

Czytaj więcej

Wystartował nabór wniosków na dofinansowanie dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Firmy mogą otrzymać dotację na inwestowanie w maszyny, linie produkcyjne, oprogramowania i budowę całego zakładu – nawet do 2 milionów złotych! Wnioski można składać od 30 czerwca do 8 września br. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Dofinansowanie dotyczy „Działania 3.7…

Czytaj więcej

Rozstrzygnęliśmy pierwsze konkursy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Konkursy dotyczą czterech działań i są koordynowane przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Departament Wdrażania EFS UMWL. Łączna kwota w ramach konkursów wynosi ponad 110 mln zł.   – Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listy rankingowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę…

Czytaj więcej