LinkProgram Inteligentny Rozwój

 

O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim:

 

  • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
  • jednostki naukowe konsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
  • instytucji otoczenia biznesu.