Szpital neuropsychiatryczny z nowym pawilonem

W Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie oddano dziś do użytku pawilon szpitalny Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego. Cały projekt kosztował ponad 24,6 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosiło 85% tej kwoty. Resztę środków pokryto z budżetu województwa i budżetu państwa.

– Cieszę się, że przy wsparciu środków europejskich udało się wyremontować tę część szpitala. Dzięki temu poprawią się warunki pobytu pacjentów oraz zwiększy się komfort pracy personelu medycznego. – podkreślił obecny na uroczystości otwarcia Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Widok na korytarz pawilonu.
Jeden z korytarzy nowego pawilonu.

Celem prac było dostosowanie trzech kondygnacji nadziemnych z podpiwniczeniem dla pacjentów. Wyremontowany pawilon został wyposażony w 80 łóżek oraz urządzenia medyczne, co znacząco poprawi jakość świadczonych usług medycznych. Dzięki modernizacji zwiększy się liczba osób objętych usługami zdrowotnymi. Również osoby niepełnosprawne będą mogły swobodnie korzystać z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Pawilon jest zlokalizowany na I i II piętrze budynku. Na parterze umieszczono pomieszczenia terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz oddział dzienny zaburzeń nerwicowych. W budynku znalazła się także centralna sterylizatornia funkcjonująca na potrzeby całego szpitala.

______

Projekt pn. „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.