Wizyty studyjne on-line w projekcie SCALE-UP

We wrześniu, październiku i listopadzie br. odbędzie się cykl wizyt studyjnych online organizowanych przez zagranicznych partnerów projektu SCALE UP (Interreg Europa).

Pierwotnie wydarzenia miały odbyć się w formie tradycyjnych wizyt, jednak ze względu na ograniczeniami epidemiologiczne i administracyjne partnerzy projektu opracowali specjalną metodologię wizyt studyjnych online, która pozwoli na kontynuowanie projektu w nowej rzeczywistości. Wizyty studyjne poświęcono są 4 kluczowym obszarom tematycznym:  nowe biznesowe modele współpracy, usprawnienie kultury współpracy pomiędzy nauką, technologią, innowacjami i przedsiębiorstwami przemysłowymi; wsparcie regionalnych sektorów inteligentnej specjalizacji, wykorzystanie i adaptacja nowych technologii oraz dostęp do instrumentów finansowych.

We wrześniu partnerzy projektu oraz członkowie Grupy Interesariuszy będą mogli zapoznać się z dobrymi praktykami stosowanymi w Hesji w Niemczech (9 września) oraz w Murcji w Hiszpanii (24 wrześni). Kolejni partnerzy, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami to Miasto Nottingham (7 października) oraz Lazio Innova z Włoch  (20 października). Po zapoznaniu się z dobrymi praktykami, uczestnicy wizyt studyjnych – członkowie Grupy Interesariuszy z Województwa Lubelskiego, zespół zarządzający projektem oraz zewnętrzny ekspert dokonają analizy zaprezentowanych rozwiązań w kontekście implementacji i adaptacji wybranych praktyk  w naszym regionie.