[vc_row][vc_column][vc_column_text]Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) jest celem unijnej polityki spójności służącym wspieraniu, promocji oraz realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym w obrębie Unii Europejskiej. W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 są realizowane trzy typy programów: transgraniczne, transnarodowe i międzyregionalny.

Województwo Lubelskie może korzystać z dwóch programów transnarodowych: Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa oraz  programu międzyregionalnego INTERREG EUROPA. Ze względu na położenie przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej Województwo Lubelskie do prowadzenia współpracy transgranicznej może wykorzystywać Europejski Instrument Sąsiedztwa, w ramach którego realizowany jest Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej:

Agata Kossakowska – ds. programów międzyregionalnych, e-mail: agata.kossakowska@lubelskie.pl
Anna Kępa – ds. programów ponadnarodowych, e-mail: anna.kepa@lubelskie.pl
Katarzyna Kiszczak – ds. promocji programów EWT, e-mail: katarzyna.kiszczak@lubelskie.pl[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion active_section=””][vc_tta_section title=”Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020″ tab_id=”1517396308847-41fdfce5-2c2e”][vc_wp_text]Intereg Baltic Sea Region

 

Celem Programu jest wzmocnienie zintegrowanego rozwoju terytorialnego i współpracy na rzecz bardziej innowacyjnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego.

Obszar objęty Programem: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa,  Litwa, Polska, Szwecja, północne regiony Niemiec oraz kraje spoza Unii Europejskiej, tj. Norwegia, Białoruś oraz Rosja (wybrane obwody).

Budżet Programu:

 • 264 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 6 mln euro ze środków norweskich,
 • 8,8 mln euro z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa – EIS

Priorytety Programu:

Priorytet 1.  Potencjał dla innowacji
Priorytet 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Priorytet 3. Zrównoważony transport
Priorytet 4. Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej

Beneficjenci Programu:

 • władze i instytucje publiczne
 • ośrodki transferu technologii
 • agencje regionalne
 • stowarzyszenia
 • instytucje doradcze
 • wyższe uczelnie
 • organizacje badawcze
 • organizacje pozarządowe
 • sektor biznesu

 Więcej informacji na stronie głównej Programu  www.interreg-baltic.eu

Osoby do kontaktu:
Departament Strategii i Rozwoju Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Anna Kępa – tel. 81 44 16 869, e-mail: anna.kepa@lubelskie.pl
Katarzyna Kiszczak – tel. 81 44 16 869, e-mail: katarzyna.kiszczak@lubelskie.pl
Agata Kossakowska – tel. 81 44 16 869, e-mail: agata.kossakowska@lubelskie.pl

[/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Program Interreg Europa Środkowa 2014-2020″ tab_id=”1517396308902-cd9c6e85-eccf”][vc_wp_text]Interreg Central Europe
Celem Programu
jest współpraca ponad granicami, która zmieniając miasta i regiony uczyni je lepszymi miejscami do życia i pracy.

Obszar objęty Programem:  Austria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Słowacja, Słowenia oraz wybrane obszary Niemiec i Włoch.

Budżet Programu:
246 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Priorytety Programu:
Priorytet 1. Współpraca w dziedzinie innowacyjności dla podniesienia konkurencyjności
Priorytet 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
Priorytet 3. Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych
Priorytet 4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

Beneficjenci Programu:

 • instytucje publiczne szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego
 • instytucje prywatne, w tym firmy prywatne mające osobowość prawną  – mogą być  partnerami wiodącymi
 • organizacje międzynarodowe, działające według prawa krajowego jednego z  państw członków programu, oraz w ograniczonym stopniu wg prawa międzynarodowego

 Więcej informacji na stronie głównej Programu.

Osoby do kontaktu:
Departament Polityki Regionalnej Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Anna Kępa – tel. 81 44 16 869, e-mail: anna.kepa@lubelskie.pl
Katarzyna Kiszczak – tel. 81 44 16 869, e-mail: katarzyna.kiszczak@lubelskie.pl
Agata Kossakowska – tel. 81 44 16 869, e-mail: agata.kossakowska@lubelskie.pl

[/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Program Interreg Europa 2014-2020″ tab_id=”1517396404382-7fb7c512-b1c5″][vc_wp_text]Interreg Europe
Celem Programu jest wymiana doświadczeń i koncepcji związanych z funkcjonowaniem polityk regionalnych  i opracowywanie rozwiązań służących poprawie ich strategii działania.

Obszar objęty Programem:
28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Szwajcarię i Norwegię.

Budżet Programu:
359 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.    

Priorytety Programu:
Priorytet 1. Badania i innowacje
Priorytet 2. Konkurencyjność  MŚP
Priorytet 3. Gospodarka niskoemisyjna
Priorytet 4. Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

Beneficjenci Programu:

 • władza publiczna, regionalna lub lokalna
 • inna instytucja podlegająca prawu publicznemu (np. uczelnie, agencje rozwoju regionalnego, instytucje wspierające biznes etc.)
 • podmioty prywatne o charakterze non profit

 Więcej informacje na stronie głównej Programu.

Osoby do kontaktu:
Departament Polityki Regionalnej Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Anna Kępa – tel. 81 44 16 869, e-mail: anna.kepa@lubelskie.pl
Katarzyna Kiszczak – tel. 81 44 16 869, e-mail: katarzyna.kiszczak@lubelskie.pl
Agata Kossakowska – tel. 81 44 16 869, e-mail: agata.kossakowska@lubelskie.pl

[/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]