Ukazało się drugie wydanie biuletynu projektu ENES-CE

W kolejnym numerze biuletynu informacyjnego projektu ENES-CE (Program Interreg Europa Środkowa 2014-2020), tym razem również w polskiej wersji językowej, regiony i gminy partnerskie dzielą się swoimi doświadczeniami z ostatnich kilku miesięcy wdrażania projektu, który był szczególnym dla wszystkich czasem w związku z ogłoszeniem pandemii.

Jak partnerzy projektu dostosowali się do nowych okoliczności i jakie działania udało się im zrealizować we współpracy z lokalną społecznością i interesariuszami?

Zachęcamy do przeczytania biuletynu!

ENES-CE newsletter