W dniu 12 lutego 2021 r. o godz. 8.30 wznowiono obrady plenarne z dnia poprzedniego. Poprowadziła je Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z ramienia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Lubelskiego.

Przedmiotem obrad była dyskusja na temat uwag do projektu Umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, w wyniku której podjęto Stanowisko Nr 4/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie projektu Umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności.

do-pobraniaDO POBRANIA

Stanowisko Nr 4/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie projektu Umowy partnerstwa dla realizacji polityki spójności