Przypominamy nadal trwa nabór!

Przypominamy, że do 31 marca 2021 r. trwa nabór koncepcji projektowych na „Budowę instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu” w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

 Głównym celem trwającego naboru jest zmniejszenie ubóstwa energetycznego i poprawa jakości powietrza na terenach miejskich i wiejskich. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa przeznaczonego dla ubogich energetycznie gospodarstw domowych oraz zastąpienie pomocy społecznej oferowanej tym gospodarstwom w formie np. paliwa węglowego paliwem w postaci pelletu, które pochodzić będzie z lokalnie dostępnej biomasy rolnej i leśnej.

Operator Programu – Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza do zadawania pytań dotyczących naboru pod adresem: mfeog@klimat.gov.pl


Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajdą również Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące powyższego naboru, m.in.: w jaki sposób określić poziom ubóstwa energetycznego na terenie gminy/powiatu? Czy też: jakie wydatki mogą być kwalifikowalne?