Czy wykorzystanie OZE zwiększy się mimo pandemii?

25 lutego br. odbyło się międzynarodowe wydarzenie zorganizowane przez ARISIAL – Włoską Agencję Regionalną Lacjum ds. rozwoju i innowacji w rolnictwie partnera projektu AgroRES (Program Interreg Europa). Przypomnijmy, że celem projektu jest opracowanie działań na rzecz produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w sektorze rolnictwa. W spotkaniu, które w wyniku oczywistych okoliczności odbyło się zdalnie, wzięło udział prawie 70 osób.

AgroRES to projekt, który jest dla nas bardzo ważny, ponieważ rozwój i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich jest priorytetem naszej polityki. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym partnerom, którzy umożliwiają wymianę najlepszych praktyk, co ma fundamentalne znaczenie dla promowania ciągłego podnoszenia świadomości na temat zrównoważonego rozwoju” – powiedział prezes Arsial, przekazując uczestnikom pozdrowienia z Włoch.

Jednym z punktów programu było wyświetlenie 4 specjalnie przygotowanych na wydarzenie filmów. Dwa z nich opisywały najlepsze dobre praktyki regionu Lacjum (Maccarese S.p.A. i Tularù).

Ponadto siedmiu prelegentów z: AGENEX – Estremadurska Agencja Energii (Hiszpania), Województwa Lubelskiego, Rady Hrabstwa Devon (Wielka Brytania), Rady Regionalnej Północnej Karelii (Finlandia), Agencji Rozwoju Regionalnego Bukareszt -Ilfov (Rumunia), Instytutu Technologii, Północnego i Zachodniego Zgromadzeniem Regionalnego Hrabstwa Sligo (Irlandia) prezentowało stan zaangażowania w tematykę energii odnawialnej w rolnictwie w swoich regionach.

Analizy przedstawione podczas webinarium będą podstawą kolejnego najważniejszego produktu projektu: 7 planów działań (po jednym dla każdego zaangażowanego regionu) w celu optymalizacji i promocji odnawialnych źródeł energii w rolnictwie.

Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety on-line, w której m.in. pojawiło się pytanie Co stanie się z wykorzystaniem energii odnawialnej po okresie pandemicznym?

A. Zwiększy się – dążenie do zrównoważonego rozwoju jest nieodwracalne.

B. Pozostanie bez zmian –  pandemia nie wypłynie na wykorzystanie OZE.

C. Zmniejszy się – kryzys gospodarczy może spowodować zmniejszenie inwestycji w OZE pomimo funduszy.

D. Nie mam zdania

Optymizmem napawa fakt, że 31 % respondentów wybrało odpowiedź A.

Nie ustajemy więc w pracach nad promowaniem OZE w regionie i już dziś zapraszamy do włączenia się w prace Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu!

Jeśli tematyka konferencji Cię zainteresowała, to filmy i prezentacje z konferencji są dostępne na stronie projektu AgroRES.

Zachęcamy także do zapisania się do newslettera projektu, by śledzić wszystkie najważniejsze działania w ramach AgroRES.