Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął stanowisko w sprawie podjętych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej prób odebrania rybakom śródlądowym rekompensat wodno-środowiskowych. Stanowisko przyjęto na sesji sejmiku 29 maja. Za przyjęciem stanowiska zagłosowało 18 radnych, 8 wstrzymało się od głosu. „Sejmik Województwa Lubelskiego wraz z przedstawicielami sektora rybackiego wyraża zaniepokojenia próbą odebrania przez Ministra Gospodarki Morskiej…

Czytaj więcej

XXX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w dniu 29 maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. 2. Wybór sekretarzy obrad. 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji…

Czytaj więcej

XXIX sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce w dniu 28 kwietnia 2017 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Wybór sekretarzy obrad. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.…

Czytaj więcej