Posiedzenia komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4.

21 lutego 2020 r.

♦ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 8.30, s. 063A
porządek obrad

Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 10.00, s. 063A
porządek obrad

Komisja Edukacji Kultury i Sportu, godz. 10.30, s. 063A
porządek obrad

♦ Komisja Rewizyjna, godz. 11.00, s. 063A
porządek obrad

♦ Komisja Budżetowa, godz. 12.00, s. 063A
porządek obrad

24 lutego 2020 r.

♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00, s. 063A
porządek obrad

♦  Ochrony Zdrowia, godz. 10.30, s. 269
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 11.00, s. 185
porządek obrad