14 listopada 2019 r.

Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4.

♦ Komisja Ochrony Zdrowia, godz. 8.00, s. 063B
porządek obrad

♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 8.30, s. 063A
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00, s. 063A
porządek obrad

♦ Komisja Budżetowa, godz. 9.30, s. 063B
porządek obrad

♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 10.00, s. 063A
porządek obrad

♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 11.00, s. 063A
porządek obrad

♦ Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, godz. 11.00, s. 063 B
porządek obrad