10 grudnia 2019 r.

♦ Komisja Budżetowa, godz. 9.00, s. 063
porządek obrad