XIV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) w godz. od 13.15 do 17.35 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 5. Przyjęcie stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia roku 2020 „Rokiem Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze.
 7. Podjęcie uchwały Deklaracji Lubelskiej w sprawie powołania Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia w trybie przetargu umowy dotyczącej oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony, na działalność statutową Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, nieruchomości Województwa Lubelskiego.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo Lubelskie nieruchomości położonej w Zamościu przy ul. Kresowej 25.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa lubelskiego w 2020 roku.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubelskiego na rok 2020”.
 29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie Województwa Lubelskiego.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji przeciwko zamknięciu Oddziałów Neurologicznego i Wewnętrznego oraz Poradni Neurologicznej
  i Logopedycznej przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Żółkiew Kolonia dotyczącej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 842.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 34. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w 2019 roku.
 35. Interpelacje i zapytania radnych.
 36. Apel Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie o finansowanie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia badania PET-CT w NU-MED. Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu.
 37. Sprawy różne, wolne wnioski.
 38. Zamknięcie obrad.

 

komplet materiałów