Posiedzenia komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, w sali konferencyjnej 269 A lub B.

30 grudnia 2019 r.

♦  Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 8.30, s. 269B
porządek obrad

♦ Komisja Budżetowa, godz. 9.00, s. 269A
porządek obrad

♦ Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, godz. 9.30, s. 269 A
porządek obrad 

♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 10.00, s. 269A
porządek obrad

♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 10.30, s. 269B
porządek obrad

♦  Ochrony Zdrowia, godz. 11.00, s. 269A
porządek obrad

♦ Komisja doraźna do opracowania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa, godz. 11.30, s. 269B
porządek obrad