29 grudnia 2017 r. ♦ Komisja Rewizyjna, godz. 8.00, (s 063A) → porządek obrad ♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 9.00, (s 063A) → porządek obrad ♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 10.00, (s. 035) → porządek obrad   Posiedzenia komisji odbędą się w siedzibie UMWL w Lublinie, przy ul. A.…

Czytaj więcej

XXXVII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. 2. Wybór sekretarzy obrad. 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. 4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.…

Czytaj więcej

Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął stanowisko w sprawie zmian w prawie wyborczym do organów jednostek samorządu terytorialnego. Za przyjęciem stanowisko zagłosowało 16 radnych PO-PSL. Przeciwko było 4 radnych PiS. W obradach sejmiku wzięli udział samorządowcy z terenu województwa lubelskiego. Sejmik Województwa Lubelskiego stanowczo sprzeciwia się przyjmowaniu zmian w prawie wyborczym w sposób niezapewniający poszanowanie zasad prawidłowej…

Czytaj więcej

18 grudnia 2017 r. ♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00, (s. 269 II piętro) → porządek obrad ♦ Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 10.00,  (s. 269 II piętro) → porządek obrad ♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 10.00, (s. 035) → porządek obrad  Posiedzenia komisji odbędą się w siedzibie…

Czytaj więcej

XXXVI sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz.12.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Jednolity porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. 2. Wybór sekretarzy obrad. 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Sejmiku…

Czytaj więcej

5 grudnia 2017 r. ♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 9.00, (s 063A) → porządek obrad 6 grudnia 2017 r. ♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 9.00, (s. 063A) → porządek obrad ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.00, (s. 063A) → porządek obrad ♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego,…

Czytaj więcej

Harmonogram prac nad projektem budżetu województwa lubelskiego na 2018 rok: 5 grudnia – 6 grudnia – posiedzenia komisji w sprawie Projektu Budżetu na 2018 r., 7 grudnia  – zakończenie terminu składania wniosków do Komisji Budżetowej, 12 grudnia  – posiedzenie Komisji Budżetowej, 15 grudnia – spotkanie przewodniczącego, wiceprzewodniczących, przewodniczących wszystkich komisji Sejmiku z Zarządem Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

XXXV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 20 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Wybór sekretarzy obrad. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z…

Czytaj więcej

Radni Województwa Lubelskiego przyjęli stanowisko w sprawie niekorzystnego dla województwa podziału kompetencji w ramach nowo tworzonego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża niepokój przyszłym podziałem kompetencji w ramach tworzonych struktur organizacyjnych powyższej jednostki, która przydziela administrowanie Wisłą Środkową RZGW w Warszawie. Tym samym pozbawia się nowo powstały Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w…

Czytaj więcej

20 listopada 2017 r. ♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.00 (s. 063) → porządek obrad ♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 8.30 (s. 063) → porządek obrad ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.00 (s. 063) → porządek obrad ♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 9.00 (pok. 041) → porządek obrad ♦ Komisja…

Czytaj więcej

13 listopada 2017 r. ♦ Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 15.00, sala 063A → porządek obrad   Posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie UMWL w Lublinie, przy ul. A. Grottgera 4. 

Czytaj więcej

6 listopada 2017 r. ♦ Komisja Rewizyjna, godz. 13.00, s. 063A, Lublin, ul. A. Grottgera 4 → porządek obrad

Czytaj więcej