XIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) w godz. 13.20 – 18.30  w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu samorządu województwa, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego z autopoprawką nr 1.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok z autopoprawką nr 1.
  a) prezentacja projektu budżetu wraz z ewentualnymi poprawkami Zarządu,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej,
  c) przedstawienie opinii i wniosków komisji Sejmiku o projekcie budżetu,
  d) przedstawienie wniosków i opinii Komisji Budżetowej o projekcie budżetu, a także opinii tej Komisji o wnioskach radnych i o wnioskach pozostałych komisji Sejmiku zgłoszonych do projektu budżetu,
  e) stanowisko Zarządu w sprawie wniosków i opinii zgłoszonych do projektu budżetu,
  f) dyskusja,
  g) głosowanie nad wnioskami, o których mowa w § 13 ust. 3 uchwały Nr XLVI/802/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 6 lipca 2010 r. nieuwzględnionymi w poprawkach Zarządu oraz nad wnioskami, o których mowa w tym przepisie, dotyczącymi zmian w projekcie budżetu, na których dokonanie Zarząd wyraził zgodę w trakcie sesji budżetowej,
  h) głosowanie nad uchwałą budżetową.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubelskiego do składu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Kolejowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Nałęczowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy – Centrum Profilaktyczno-Leczniczym w Lublinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 835 i Nr 858 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Biłgoraj, Miastu Biłgoraj.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski, Miastu Międzyrzec Podlaski.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 698 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Terespol, Miastu Terespol.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 836 i Nr 837 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Piaski, Gminie Piaski.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych gminy Milejów, Gminie Milejów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 813, Nr 815 i Nr 819 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Parczew, Gminie Parczew.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 833 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach administracyjnych miasta Kraśnik, Miastu Kraśnik.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 838 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w miejscowości Trawniki, Gminie Trawniki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w miejscowości Kodeń, Gminie Kodeń.
 18. „Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.
 19. „Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie lubelskim na lata 2015 – 2018 za lata 2017 – 2018”.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne, wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

 → komplet materiałów