Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w budynku UMWL w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, w sali konferencyjnej 063A.

3 grudnia b.r.

godz. 9.00 – wspólne posiedzenie komisji:
♦ Rewizyjnej
porządek obrad
♦  Ochrony Zdrowia
porządek obrad
♦  Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej
porządek obrad

godz. 11.00 – wspólne posiedzenie komisji:
♦ Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego
porządek obrad
♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
porządek obrad
♦ Skarg, Wniosków i Petycji
porządek obrad

godz. 13.00 – wspólne posiedzenie komisji:
♦ Komisja Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
porządek obrad 
♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska
porządek obrad
♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki
porządek obrad

godz. 15.00
♦ Komisja Budżetowa
porządek obrad