3 grudnia – posiedzenia komisji w sprawie Projektu Budżetu na 2020 r.

4 grudnia – zakończenie terminu składania wniosków do Komisji Budżetowej

10 grudnia – posiedzenie Komisji Budżetowej

13 grudnia – spotkanie przewodniczącego, wiceprzewodniczących, przewodniczących wszystkich komisji Sejmiku z Zarządem Województwa Lubelskiego i Skarbnikiem Województwa.

30 grudnia – sesja budżetowa