Informacja w przedmiocie konsultacji Na podstawie Uchwały Nr CXI/2287/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia  29 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Teatrowi Muzycznemu w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i…

Czytaj więcej

Informacja w przedmiocie konsultacji Na podstawie Uchwały Nr CXI/2286/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia  29 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Teatrowi im. Juliusza Osterwy  w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 29 stycznia 2020 r. w Uchwale Nr CXI/2288/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 31 stycznia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. W załączeniu: Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego, załącznik Nr…

Czytaj więcej

Już w ten weekend (31.01-02.02.2020) w Tarnogrodzie odbędzie się Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych z udziałem zespołów z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Celem wydarzenia jest prezentacja  i ocena aktualnego stanu ruchu teatralnego w środowisku wiejskim, jak również promocja i popularyzacja wiejskich zespołów teatralnych. Tarnogrodzki sejmik od wielu lat zajmuje wysoką pozycję, zarówno pod…

Czytaj więcej

 „Konkurs – Sport Wspieranie 2020”– rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania. Dnia 22 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CIX/2243/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury…

Czytaj więcej

Dnia 22 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CIX/2242/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 9 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w…

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia w 2020 r. Termin składania ofert upływa 5 lutego 2020 roku. Dnia 15 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CVIII/2233/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury…

Czytaj więcej

Dnia 8 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CVI/2208/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 13 stycznia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. W załączeniu: Uchwała Zarządu  załącznik do Uchwały –…

Czytaj więcej

Dnia 8 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CVI/2207/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 13 stycznia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. W załączeniu: Uchwała Zarządu Uchwała 2020 wybór ofert powierzenie…

Czytaj więcej

Departament Kultury Edukacji i Dziedzictwa Narodowego informuje o możliwości ubiegania się w 2020 roku o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych, zwłaszcza ludzi młodych, jak również wsparcie osób zajmujących się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.…

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych w roku 2020 za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2019 zostanie przeprowadzony w terminie: od dnia 1 do dnia 31 stycznia 2020 r. Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w…

Czytaj więcej

Departament Promocji, Sportu i Turystyki zaprasza do zapoznania się z Uchwałą Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dziennik Urzędowy…

Czytaj więcej