Zarząd Województwa Lubelskiego informuje,  że Ludowy Klub Sportowy Grom Różaniec  z siedzibą w Różańcu Pierwszym złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Wiosenny Turniej Piłki Nożnej – Open”, które realizowane będzie od dnia  6 marca  2019 r. do dnia 3 kwietnia  2019 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu…

Czytaj więcej

Dobiegł końca czteroletni okres obowiązywania Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie lubelskim na lata 2015 – 2018 przyjętego uchwałą nr IX/129/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dn. 8 lipca 2015 r., poz. 2216). Wzorem lat ubiegłych prosimy o pomoc w pozyskaniu danych (w formie odpowiedzi na…

Czytaj więcej

Na podstawie Uchwały Nr CXX/2362/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Wojewódzkiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania, Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie III. Kadencji             W związku z powyższym, organizacje i instytucje realizujące zadania w…

Czytaj więcej

Dnia 15 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr XIII/240/2019 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 18 stycznia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. W załączeniu: Uchwała Zarządu https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&akcja=szczegoly&p2=1341682 załącznik do Uchwały –…

Czytaj więcej

Dnia 15 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr XIII/239/2019 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 18 stycznia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. W załączeniu: • Uchwała Zarządu https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&akcja=szczegoly&p2=1341670 • załącznik do…

Czytaj więcej

Departament Kultury Edukacji i Sportu informuje o możliwości ubiegania się w 2019 roku o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych, zwłaszcza ludzi młodych, jak również wsparcie osób zajmujących się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Aplikacja…

Czytaj więcej

Zespół lubelskiego Teatru im. J. Osterwy zachęca, by spędzić świąteczny wieczór Trzech Króli w towarzystwie najsłynniejszego dramaturga wszech czasów. Na ten dzień przygotowano bowiem nie lada gratkę – premierę jednej z najbardziej lubianych i najchętniej wystawianych sztuk Williama Szekspira.  Inscenizacja „Wieczoru Trzech Króli”, bo o tym utworze mowa, na scenie Teatru im. J. Osterwy pojawi…

Czytaj więcej

Departament Kultury, Edukacji i Sportu uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych w roku 2019 za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2018 zostanie przeprowadzony w miesiącu styczniu 2019 r.             Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie „Zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

Departament Kultury Edukacji i Sportu informuje o możliwości ubiegania się w 2019 roku o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych, zwłaszcza ludzi młodych, jak również wsparcie osób zajmujących się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Aplikacja…

Czytaj więcej

Muzeum Nadwiślańskie zaprasza 15 grudnia (sobota) o godz. 13:00 na wernisaż wystawy „Na wyciągniecie ręki… Malarstwo, rzeźba, rysunek”. W Galerii Wystaw Czasowych przy kazimierskim Rynku 19 zaprezentowany zostanie dorobek artystów biorących udział w 5. edycjach Międzynarodowego Pleneru Artystycznego im. Anny Górskiej.  Niezaprzeczalną wartością wystawy prezentującej prace powstałe podczas międzynarodowych plenerów im. Anny Górskiej jest przegląd…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 11 grudnia br. podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 31 stycznia 2019 r. do 18 grudnia 2019 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 4 stycznia 2019 r. Zarząd…

Czytaj więcej

Dnia 11 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr VII/86/2018 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 18 stycznia 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 3 stycznia 2019 roku. Informację…

Czytaj więcej