Wzór oferty na realizację zadania, sprawozdanie z realizacji zadania publicznego